NEWS

Victims’ names released

The teenagers who lost their lives in the accident were: Evangelia Gatou, 16 Anastassia Pavlidou, 16 Peristera Ousta, 16 Georgia Trapezanli, 16 Stavros Kanellopoulos, 15 Ilias Tsoleridis, 16 Panayiotis Mouratidis, 16 Andreas Athanassiadis, 16 Christina Stamatellou, 16 Ioannis Triandafyllidis, 16 Vasileios Papadopoulos, 16 Evanthia Psalida, 16 Dimitrios Kosmidis, 15 Constantinos Thalalaios, 16 Gesthemane Stafylidou, 16 Savvas Panayiotidis, 16 Athanassios Markantaras, 16 Giorgios Mitsakas, 16 Ioanna Kaotidou, 16 Dimitrios Singas, 16 Olga Angelidou, 15 Those hospitalized in intensive care units are: At Larissa General Hospital: Emmanouil Markanataras, Anestis Antonopoulos At Papageorgiou, Thessaloniki: Constantinos Mioglou, Georgios Karipoglou At Larissa University Hospital: Athanassios Angelidis, Constantinos Mavromichalis (coach driver) Those hospitalized for minor injuries in Larissa General are: Zoe Tsami, Constantina Papaionannou, Ioannis Papadopoulos, Olympia Papadopoulou, Eleftheria Bakali, Irene Papadopoulou, Sofia Lavasa, Dimitrios Kantzikis, Calliopi Tangalidou, Areti Poulatsidou, Constantina Koufa and Aristotelis Trayianopoulos, as well as car passengers Haroula Voulgari and Dimitrios Naoum. In Larissa University Hospital are the driver of the truck, Dimitrios Dolas, and Haralambos Tosounidis. A teacher, Dimitrios Gekas, 54, is in Katerini General Hospital.